Pensioenhandreiking SER voor kleine werkgevers

Ondernemers - ook uitvaartondernemers - hebben een zorgplicht waar het gaat om pensioenen. Zij moeten ervoor zorgen dat werknemers goed op de hoogte (kunnen) zijn van deze arbeidsvoorwaarde en van hun persoonlijke situatie.

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een handreiking gepubliceerd voor kleine werkgevers die uitlegt welke communicatiemomenten over pensioen er zijn en wie dan met wie moet communiceren.

Speciaal voor kleine ondernemers

Werkgevers die minder dan vijftig medewerkers in dienst hebben, regelen vaak zelf de personeelszaken of ze hebben die taak bij iemand neergelegd. Tot die personeelszaken behoort ook het pensioen voor de werknemers: het regelen ervan, maar ook het informeren erover. Niet alle besluiten over pensioenen kunnen door "personeelszaken" genomen worden. Soms is informatie aan en inspraak van werknemers echt verplicht. 

Zorgplicht

Werkgevers hebben een zorgplicht voor hun medewerkers als het gaat om het pensioen. Zo stelt de pensioenwet onder andere dat de werkgever de werknemer moet wijzen op de website van de pensioenuitvoerder en op de mogelijkheid het pensioenregister te raadplegen. 

Medezeggenschap

20190122 Bgnu Ser Handreiking Pensioenen Voor Kleine Werkgevers

Uitvaartondernemers vallen onder de cao Uitvaartbranche. Voor werknemers in de uitvaartverzorging geldt daarom dat de uitvaartonderneming zelf een pensioenuitvoerder kiest.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarbij is het informeren van de werknemers erg belangrijk en komt ook de Wet op de ondernemingsraden (WOR) om de hoek kijken. De WOR geeft aan de personeelsvergadering (PV) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT) bepaalde medezeggenschapsrechten ten aanzien van pensioenen.

Wanneer werkgevers moeten communiceren over pensioenen en met wie van het personeel, wordt beschreven in de brochure van de SER.

Gerelateerde items

Cao Uitvaartbranche 2018 - 2020

Lees artikel
  • Datum: 03-12-2018
  • Omschrijving: Deze cao, met looptijd 1 januari 2018 - 1 januari 2020, is van toepassing op alle uitvaartondernemingen en crematoria, en hun werknemers.

Verschillende generaties medewerkers aantrekken en behouden: hoe doe je dat?

Lees artikel
  • Datum: 20-06-2018
  • Omschrijving: Verschillende generaties medewerkers hebben verschillende behoeften. Het is belangrijk daar met de arbeidsvoorwaarden op in te spelen.
    De cao Uitvaartbranche is een minimum-cao: de cao schetst de kaders waarbinnen individuele ondernemers maatwerkafspraken kunnen maken met hun werknemers. Hoe daarbij rekening gehouden kan worden met de verschillende behoeften van werknemers leest u hier.