Chronische ziekte en duurzame inzetbaarheid

Werkgevers zullen steeds vaker te maken krijgen met werknemers met een chronische ziekte: al ruim een vijfde van de beroepsbevolking wordt geplaagd door een chronische ziekte. Denk daarbij aan astma, nieraandoeningen, reuma, diabetes of psoriasis. Ook kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. En ongeveer 10 procent van alle mensen die werken, ontwikkelt ooit een burn-out.

Voorkomen

20190107 Bgnu Chronische Ziekte En Duurzame Inzetbaarheid Fruit

Voorkomen is beter dan genezen. Ook als werkgever in de uitvaartzorg doet u er goed aan om serieus aandacht te geven aan de duurzame inzetbaarheid - zowel psychisch als fysiek - van uw medewerkers.

Daarbij is het belangrijk om te weten wat de echte risicofactoren voor uw medewerkers zijn. Waarom zou je immers veel tijd en moeite steken in bewustwording van een gezonde levensstijl als bijvoorbeeld werk gerelateerde factoren veel belangrijkere risicofactoren zijn? Dat is namelijk vaak het geval. Roken, gebrek aan beweging en onvoldoende fruit en groente, hebben vaak veel minder impact op wat iemand op het werk aankan dan bijvoorbeeld een verstoorde werk-privébalans, gebrek aan waardering en regelmogelijkheden, fysiek werk en een hoge werkdruk.

Heeft u bepaald welke risicofactoren aangepakt moeten worden, dan vindt u daarvoor handvatten in de kennisbank van BGNU:

 • Cijfers over burn-out: oorzaken, terugkeer op het werk, rol leidinggevende.
 • Heeft u aanwijzingen dat een medewerker financiële zorgen heeft? Geldzorgen leiden bij medewerkers vaak tot stress, concentratieverlies en verzuim. Het Nibud ontwikkelde een tool om medewerkers grip te geven op hun financiële situatie.
 • Leidinggevenden zijn van onschatbare waarde in het tegengaan van werkstress, maar werknemers kunnen er zelf ook veel tegen doen.
 • Een goede nachtrust is belangrijk bij het voorkomen van stress.
 • Het voorkomen en beperken van pesten op de werkvloer is van groot belang om mensen psychisch fit te houden.
 • Onregelmatig werken - wat in de uitvaartbranche veel voorkomt - heeft grote invloed op de gezondheid.
 • Gezonde leefgewoonten zijn belangrijk om je goed in je vel te voelen.
 • Het verminderen van fysieke belasting kan helpen om medewerkers gezonder inzetbaar te houden.

Verloren arbeidskracht?

20190107 Bgnu Chronische Ziekte En Duurzame Inzetbaarheid Sport

Een derde van de chronisch zieken in Nederland is gewoon aan het werk. Een chronisch zieke werknemer, is dus zeker geen verloren werknemer. Aandoeningen zijn dankzij medische behandelingen en medicijnen steeds beter te beheersen. Medewerkers kunnen daardoor ook met een chronische aandoening inzetbaar blijven. Soms zijn daar aanpassingen voor nodig, maar actief blijven is belangrijk voor werkgever en werknemer. Het is daarom belangrijk om vooral te kijken naar wat de werknemer wel kan.

In eerste instantie is het natuurlijk belangrijk om medewerkers niet los te laten. Als duidelijk wordt dat een medewerker langere tijd niet kan werken: houd contact! Dat een medewerker tijdelijk niet in staat is om te werken, wil niet zeggen dat hij geen contact met “het werk” wil. Door regelmatig contact te houden met de leidinggevende en collega’s wordt het voor de medewerker makkelijker om te re-integreren. 

Contact is belangrijker dan Poortwachter

Wanneer u als werkgever te maken krijgt met langdurig zieke werknemers en verzuim, krijgt u ook te maken met de Wet verbetering poortwachter (Wvp). In de Wet verbetering poortwachter zijn de verantwoordelijkheden van de werkgever ten aanzien van verzuimbegeleiding en re-integratie vastgelegd.

Voordat u iemand in het kader van deze Wet ziekmeldt, is het belangrijk om eerst rustig met de medewerker en de bedrijfsarts te praten: wat kan hij, wat heeft hij daarvoor nodig? Een open gesprek en goede afspraken dragen bij aan een positieve afloop. Houd voor ogen dat re-integratie maatwerk is.

Maak ook binnen het team beperkte inzetbaarheid bespreekbaar en maak er procedure-afspraken over. Dat vergroot het begrip bij collega’s bij tijdelijke uitval. 

Een nieuw mens terug

Ziekte heeft grote impact op iemands leven. Een zieke werknemer wordt teruggeworpen op zichzelf, gaat anders kijken naar het leven en het werk. De persoon die na de ziekte terugkeert op de werkvloer, is niet meer degene die hij was voor de ziekte. Dat maakt - naast eventuele fysieke en psychische beperkingen - dat het niet altijd voor de hand ligt dat de werknemer weer (volledig) zijn oude functie gaat uitoefenen. Overleg wat de ambities van de werknemer zijn en hoe daar ruimte aan gegeven kan worden. 

Chronisch ziek en werk

20190107 Bgnu Chronische Ziekte En Duurzame Inzetbaarheid Medicijnen

Niet ieder mens is hetzelfde en verschillende chronische ziekten brengen (vaak) verschillende beperkingen met zich mee. Op de website Chronisch ziek en werk van Centrum Werk Gezondheid vindt u informatie over alle mogelijk aspecten van werken met een chronische ziekte: informatie over aandoeningen, over het aan het werkhouden van chronisch zieke werknemers, over vergoedingen en regelingen, checklists, etc. 

Gerelateerde items

Financieel gezonde werknemers: duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit

Lees artikel
 • Datum: 07-08-2018
 • Omschrijving: Financiën van medewerkers: geldzaken hebben grote invloed op duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Lees hoe ermee om te gaan.

Financiën op orde met ‘Bewaar’

Lees artikel
 • Datum: 17-09-2018
 • Omschrijving: Inzicht in je financiële situatie stimuleert om een volgende carrièrestap te zetten. Nibud biedt nu een gratis e-coachingtraject: Bewaar.

Ziekte als gevolg van psychische klachten

Lees artikel
 • Datum: 21-11-2018
 • Omschrijving: Verzuim als gevolg van psychische klachten, waaronder werkstress, neemt toe. Leidinggevenden zijn de spil in het tegengaan daarvan.

Pesten aanpakken

Lees artikel
 • Datum: 30-07-2018
 • Omschrijving: Arboportaal biedt informatie over pesten op het werk. Werkgevers kunnen die gebruiken om deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

Goed en gezond personeel

Lees artikel
 • Datum: 17-07-2017
 • Omschrijving: BGNU vindt duurzame inzetbaarheid in de uitvaartzorg belangrijk; dus ook gezondheid. Zo zorgt u dat uw medewerkers dat belang ook inzien.

Check fysieke belasting

Lees artikel
 • Datum: 17-07-2017
 • Omschrijving: Fysieke belasting kan duurzame inzetbaarheid belemmeren. Maak daarom gebruik van de Checklist en Wegwijzer Fysieke Belasting van TNO.
  Door soms simpele ingrepen, door processen anders in te richten en door hulpmiddelen te gebruiken kunnen taken verlicht worden, en wordt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeterd.