Kennisbank

Thema


Filter(s) reset
171 onderdelen gevonden

Transitievergoeding en gedeeltelijke beëindiging dienstverband

 • Datum: 02-09-2019
 • Omschrijving: Soms is er voor werknemers bij gedeeltelijke beëindiging van dienstverband recht op gedeeltelijke transitievergoeding. Lees hier wanneer.

Transitievergoeding en Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

 • Datum: 02-09-2019
 • Omschrijving: Als 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ingaat, verandert de berekening van de transitievergoeding. Lees hier hoe!

Algemene voorwaarden

Downloaden
 • Datum: 10-07-2019
 • Omschrijving: Ter ondersteuning van de dienstverlening van haar leden heeft BGNU algemene voorwaarden opgesteld.

GreenLeave: presentatie duurzaamheid in de uitvaartbranche (BGNU NetwerkEvent 18 juni 2019)

Downloaden
 • Datum: 19-06-2019
 • Omschrijving: Tijdens het BGNU NetwerkEvent op 18 juni 2019 gaf Esther Molenwijk namens de Stichting GreenLeave een presentatie over duurzame uitvaarten.
  In haar presentatie benadrukte Esther Molenwijk het belang van communicatie. Wanneer aan nabestaanden concrete duurzame keuzes worden aangeboden, zullen zij daar vaak voor kiezen. Download hier de presentatie van Esther Molenwijk.

BGNU en GreenLeave: position paper duurzame uitvaarten

Downloaden
 • Datum: 19-06-2019
 • Omschrijving: Samen met de Stichting GreenLeave stelde branchevereniging BGNU een position paper over duurzame uitvaarten op.
  Dit overzicht met ideeën voor en over het duurzaam vormgeven van uitvaarten werd op 18 juni 2019 tijdens het BGNU NetwerkEvent uitgereikt aan Anja van Wingerden, directeur van opleidingsinstituut Après la Vie. U kunt de position paper over duurzaamheid hier downloaden.

Tips voor de omgang met mensen met dementie

 • Datum: 30-05-2019
 • Omschrijving: Tijdens de ledenvergadering op 29 mei 2019 gaf cognitie- en gedragswetenschapper Paul Jansen (Dementiewijs / Anneke van der Plaats Foundatio
  n) handvatten voor de omgang met mensen met dementie. Download hier 18 van zijn tips!

Natte handtekening Verlof begraven / cremeren?

Downloaden
 • Datum: 02-05-2019
 • Omschrijving: Een digitaal “Verlof tot begraven / cremeren” is voldoende om tot begraven of cremeren over te gaan; een natte handtekening is niet nodig.
  April 2016 stuurde BGNU een brief naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake digitalisering van het document ‘verlof tot begraven/cremeren’. BGNU verzocht daarin om de wet op de lijkbezorging aan te passen door het woord ‘schriftelijk’ uit artikel 11 te halen en tot die tijd te ‘gedogen’ dat uitvaartverzorgers met een geprint document naar begraafplaats en crematorium komen. In zijn antwoord gaf de Minister aan dat "schriftelijk" in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging ook schrifttekens in elektronische vorm omvat. Een natte handtekening op een verlof tot begraven of cremeren is dus niet nodig. U leest het antwoord van de Minister in deze brief.

Eisen Keurmerk Uitvaartzorg en Register Uitvaartverzorgers

 • Datum: 18-04-2019
 • Omschrijving: Keurmerk Uitvaartzorg, Register Uitvaartverzorgers, Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg: wie kan eraan deelnemen en welke eisen gelden er?

Opname levenloos geboren kinderen in de BRP

Lees artikel
 • Datum: 19-02-2019
 • Omschrijving: Sinds 4 februari 2019 is het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.

Inclusief werkgeven

 • Datum: 31-01-2019
 • Omschrijving: De cao zet in op een actieve bijdrage van de uitvaartbranche aan het realiseren van banen voor mensen met een beperking. Hoe pak je dat aan?
  Online zijn er verschillende ingangen om werkgevers te ondersteunen en te inspireren. Werkgeversvereniging AWVN heeft de Zelfcoach ontwikkeld, een online tool die werkgevers helpt bij het zetten van concrete stappen op het terrein van inclusie en participatie. ‘Op naar de 100.000 banen’ heeft een informatief en inspirerend online magazine gepubliceerd. En tenslotte is er nu ook het Spoorboekje Banenafspraak.

Pensioenhandreiking SER voor kleine werkgevers

Lees artikel
 • Datum: 30-01-2019
 • Omschrijving: Ook uitvaartondernemers hebben een zorgplicht voor werknemers ten aanzien van pensioenen. De SER heeft daarvoor een handreiking opgesteld.

Zelfscan voor de toegankelijkheid van uw uitvaartwebsite

Lees artikel
 • Datum: 27-01-2019
 • Omschrijving: Met de Zelfscan Toegankelijkheid kunt u beoordelen of de website van uw uitvaartonderneming toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Chronische ziekte en duurzame inzetbaarheid

Lees artikel
 • Datum: 09-01-2019
 • Omschrijving: Een werknemer met een chronische of langdurige ziekte: hoe ga je daar als werkgever mee om?
  Werkgevers zullen steeds vaker te maken krijgen met werknemers met een chronische ziekte: al ruim een vijfde van de beroepsbevolking wordt geplaagd door een chronische ziekte. Denk daarbij aan astma, nieraandoeningen, reuma, diabetes of psoriasis. Ook kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. En ongeveer 10 procent van alle mensen die werken, ontwikkelt ooit een burn-out.

Brochure MKB-Nederland speerpunten Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Downloaden
 • Datum: 17-12-2018
 • Omschrijving: Download hier de brochure die op 13 december 2018 is overhandigd aan de voorzitter van de Vaste Commissie SZW Tweede Kamer.

Ingebrekestelling debiteuren

 • Datum: 10-12-2018
 • Omschrijving: BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars dat vorderingen in de minnelijke fase tegen opbrengst behandelt.
  BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars; Plaggemars Incasso behandelt vorderingen van BGNU-leden in de minnelijke fase van het incassotraject tegen opbrengst. Het is zaak dat u, alvorens u een vordering ter incasso uit handen geeft, de betreffende debiteur correct in gebreke stelt. U kunt daarvoor gebruik maken van deze standaard ingebrekestelling, die u aan uw debiteur kunt verzenden alvorens de vordering over te dragen aan Plaggemars Incasso.

Incassokostencalculator

 • Datum: 10-12-2018
 • Omschrijving: BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars dat vorderingen in de minnelijke fase tegen opbrengst behandelt.
  BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars; Plaggemars Incasso behandelt vorderingen van BGNU-leden in de minnelijke fase van het incassotraject tegen opbrengst. Het is zaak dat u, alvorens u een vordering ter incasso uit handen geeft, de betreffende debiteur correct in gebreke stelt. Dat betekent dat u de debiteur aantoonbaar, dus bij voorkeur aangetekend en per normale postbestelling of per email, aangeeft dat men nog gedurende 16 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling de tijd heeft om zonder bijkomende kosten te betalen. Wanneer men desondanks in gebreke blijft volgt onherroepelijk incasso via derden en zal tevens aanspraak worden gemaakt op de daaraan verbonden kosten. Voor het berekenen van de juiste incassokosten (overeenkomstig het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten) inclusief btw, maakt u gebruik van deze handige incassokostencalculator.

Position paper Wet op de lijkbezorging

Downloaden
 • Datum: 16-11-2018
 • Omschrijving: Eind 2018/begin 2019 stuurt de Minister van Binnenlandse Zaken een brief aan de Tweede Kamer over de herziening Wet op de lijkbezorging.
  Daarna kan in de Tweede Kamer debat plaatsvinden. BGNU heeft haar standpunt verwoord in deze position paper.

Brochure “Slachtoffer van cybercrime” voor het mkb

 • Datum: 16-11-2018
 • Omschrijving: De politie heeft een brochure gemaakt over cybercriminaliteit. De brochure is specifiek voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) geschreven.
  De brochure 'Slachtoffer van cybercrime?' is specifiek gericht op het midden- en kleinbedrijf (mkb). De politie geeft een beeld van verschillende vormen van cybercriminaliteit, wat aanwijzingen kunnen zijn dat u getroffen bent door cybercrime, en hoe u aangifte kunt doen en welke vragen u dan kunt verwachten. Ook worden tips gegeven om cybercrime te voorkomen.

Website optimalisatie

Downloaden
 • Datum: 13-11-2018
 • Omschrijving: De whitepaper “Hoe verbeter ik mijn website?” geeft een snel overzicht van wat er allemaal komt kijken bij het optimaliseren van uw website.
  Deze whitepaper van MKB Servicedesk en Bol.com laat u stil staan bij het doel van uw website, uw doelgroep en hoe u daarvoor uw website optimaliseert.

D66 Initiatiefnota: Naar een moderne Uitvaartwet

Downloaden
 • Datum: 13-11-2018
 • Omschrijving: D66 vindt dat de Wet op de lijkbezorging eigentijdser moet en doet 14 voorstellen in hun initiatiefnota, ingediend op 12 november 2018. D
  e Minister van Binnenlandse Zaken zal naar verwachting eind 2018 / begin 2019 een brief over deze wet naar de Tweede Kamer sturen.

Uitvoeringsregels UWV bij ontslag

Lees artikel
 • Datum: 12-11-2018
 • Omschrijving: De nieuwe UWV-uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO).
  De uitvoeringsregels van het UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en de UWV-uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus 2018 op onderdelen aangepast.

Handvatten om milieuvriendelijk te (gaan) werken

Lees artikel
 • Datum: 30-10-2018
 • Omschrijving: De overheid neemt steeds meer maatregelen die ondernemers dwingen milieuvriendelijker te gaan werken. Maar los daarvan hebben ondernemers oo
  k een zakelijk belang om dat te doen: het levert geld op en het is een prima manier om de onderneming te profileren. Ook een uitvaartonderneming!

Dr. C.J. Vaillant Fonds

Lees artikel
 • Datum: 30-10-2018
 • Omschrijving: De LVC heeft een folder gemaakt over het Dr. C.J. Vaillant Fonds. De folder is bedoeld als hulpmiddel om vragen van nabestaanden, over meta
  len die na de crematie overblijven, te kunnen beantwoorden.

Financiën op orde met ‘Bewaar’

Lees artikel
 • Datum: 17-09-2018
 • Omschrijving: Inzicht in je financiële situatie stimuleert om een volgende carrièrestap te zetten. Nibud biedt nu een gratis e-coachingtraject: Bewaar.

Foto’s en vingerafdrukken: wees voorzichtig met de persoonlijke levenssfeer van een overledene

Lees artikel
 • Datum: 09-09-2018
 • Omschrijving: Wanneer is er sprake van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een overledene of diens nabestaanden?
  De moeder van een jongen die zichzelf van het leven beroofde riep via de media op om beelden die omstanders daarvan hebben gemaakt, niet te verspreiden via sociale media. Wat zijn zaken die de persoonlijke levenssfeer van de overledene raken? Wat betekent dit voor uitvaartverzorgers?