Kennisbank

Thema


Filter(s) reset
155 onderdelen gevonden

Uitvoeringsregels UWV bij ontslag

Lees artikel
 • Datum: 12-11-2018
 • Omschrijving: De nieuwe UWV-uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO).
  De uitvoeringsregels van het UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en de UWV-uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus 2018 op onderdelen aangepast.

Handvatten om milieuvriendelijk te (gaan) werken

Lees artikel
 • Datum: 30-10-2018
 • Omschrijving: De overheid neemt steeds meer maatregelen die ondernemers dwingen milieuvriendelijker te gaan werken. Maar los daarvan hebben ondernemers oo
  k een zakelijk belang om dat te doen: het levert geld op en het is een prima manier om de onderneming te profileren. Ook een uitvaartonderneming!

Dr. C.J. Vaillant Fonds

Lees artikel
 • Datum: 30-10-2018
 • Omschrijving: De LVC heeft een folder gemaakt over het Dr. C.J. Vaillant Fonds. De folder is bedoeld als hulpmiddel om vragen van nabestaanden, over met
  alen die na de crematie overblijven, te kunnen beantwoorden.

Financiën op orde met ‘Bewaar’

Lees artikel
 • Datum: 17-09-2018
 • Omschrijving: Inzicht in je financiële situatie stimuleert om een volgende carrièrestap te zetten. Nibud biedt nu een gratis e-coachingtraject: Bewaar.

Foto’s en vingerafdrukken: wees voorzichtig met de persoonlijke levenssfeer van een overledene

Lees artikel
 • Datum: 09-09-2018
 • Omschrijving: Wanneer is er sprake van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een overledene of diens nabestaanden?
  De moeder van een jongen die zichzelf van het leven beroofde riep via de media op om beelden die omstanders daarvan hebben gemaakt, niet te verspreiden via sociale media. Wat zijn zaken die de persoonlijke levenssfeer van de overledene raken? Wat betekent dit voor uitvaartverzorgers?

Maatregelen t.a.v. werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

 • Datum: 09-09-2018
 • Omschrijving: Medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd halen willen misschien niet (helemaal) stoppen met werken. Welke mogelijkheden zijn er dan?

Hoe wordt u de meest innovatieve uitvaartorganisatie?

 • Datum: 27-08-2018
 • Omschrijving: De uitvaartbranche verandert snel. U kunt de ogen ervoor te sluiten en uitvaarten te blijven verzorgen zoals u deed, maar dat is niet slim.

Verslag ledenvergadering d.d. 29 mei 2018

 • Datum: 20-08-2018
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de ledenvergadering, 29 mei 2018.

Geheimhoudingsbeding arbeidsovereenkomst

 • Datum: 13-08-2018
 • Omschrijving: Elk bedrijf heeft bedrijfsgeheimen. In veel arbeidsovereenkomsten wordt daarom een geheimhoudingsbeding opgenomen.
  Lees hier waaraan u moet denken bij een goed geheimhoudingsbeding en hoe het gehandhaafd kan worden.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

 • Datum: 13-08-2018
 • Omschrijving: De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen regelt dat het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen onrechtmatig is.
  AWVN geeft uitleg over de Wet bescherming bedrijfsgeheimen die naar verwachting binnenkort gaat gelden. Een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst wint met de nieuwe wet aan kracht.

Britse uitvaartbranche onder de loep

 • Datum: 07-08-2018
 • Omschrijving: De Britse mededingingsautoriteit doet onderzoek naar uitvaartkosten. Ook Britse uitvaartverzekeringen worden tegen het licht gehouden.
  Een goede aanleiding om over de grens te kijken naar de uitvaartbranche in het Verenigd Koninkrijk.

Financieel gezonde werknemers: duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit

Lees artikel
 • Datum: 07-08-2018
 • Omschrijving: Financiën van medewerkers: geldzaken hebben grote invloed op duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Lees hoe ermee om te gaan.

Wet milieubeheer, ook voor uitvaartondernemingen

Lees artikel
 • Datum: 06-08-2018
 • Omschrijving: De Wet milieubeheer verplicht ondernemers energiebesparende maatregelen te nemen. Energiebesparing kan uitvaartondernemingen veel opleveren.

Google Digitale Werkplaats

Lees artikel
 • Datum: 02-08-2018
 • Omschrijving: Om ook in de toekomst mee te kunnen komen, moeten werknemers goed digitaal geschoold blijven. Google Digitale Werkplaats helpt daaraan mee.

Algemene voorwaarden

Downloaden
 • Datum: 31-07-2018
 • Omschrijving: Ter ondersteuning van de dienstverlening van haar leden heeft BGNU algemene voorwaarden opgesteld.

Pesten aanpakken

Lees artikel
 • Datum: 30-07-2018
 • Omschrijving: Arboportaal biedt informatie over pesten op het werk. Werkgevers kunnen die gebruiken om deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Lees artikel
 • Datum: 26-07-2018
 • Omschrijving: De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering versterkt de positie van kleine mkb-ondernemingen bij het afsluiten van een lening.
  Met de Gedragscode worden banken een meer voorspelbare en betrouwbare partner voor kleine mkb’ers tijdens oriëntatie, aanvraag en looptijd van een lening.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Lees artikel
 • Datum: 13-07-2018
 • Omschrijving: MKB-Nederland stimuleert en helpt ondernemers om mogelijke drempels voor mensen met een beperking te slechten middels MKB Toegankelijk.
  Doel van het programma is dat voor eind 2019 50.000 ondernemers ermee aan de slag zijn gegaan.

Organisaties van de toekomst

 • Datum: 11-07-2018
 • Omschrijving: De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Wat betekent dat voor uw organisatie? Wat voor organisatie wilt u in de toekomst zijn?
  Met dit artikel geeft BGNU een aanzet om daar bij stil te staan.

Verschillende generaties medewerkers aantrekken en behouden: hoe doe je dat?

Lees artikel
 • Datum: 20-06-2018
 • Omschrijving: Verschillende generaties medewerkers hebben verschillende behoeften. Het is belangrijk daar met de arbeidsvoorwaarden op in te spelen.
  De cao Uitvaartbranche is een minimum-cao: de cao schetst de kaders waarbinnen individuele ondernemers maatwerkafspraken kunnen maken met hun werknemers. Hoe daarbij rekening gehouden kan worden met de verschillende behoeften van werknemers leest u hier.

BGNU en ThreadStone Cyber Security B.V.

Lees artikel
 • Datum: 20-06-2018
 • Omschrijving: BGNU en Threadstone Cyber Security hebben een overeenkomst waardoor BGNU-leden 10% korting krijgen op informatiebeveiliging met Threadstone.

Keuzes voor alternatieve vormen van lijkbezorging

Downloaden
 • Datum: 14-06-2018
 • Omschrijving: Hoe is het 'Toetsingskader alternatieve vormen van lijkbezorging' tot stand gekomen? Welke keuzes hebben de onderzoekers gemaakt?
  Jan Peter Bergen, onderzoeker ethiek van technologische ontwikkelingen aan de Universiteit van Twente, was hoofdonderzoeker van het 'Toetsingskader alternatieve vormen van lijkbezorging'. De waarden die meespelen bij de keuze die mensen maken voor (alternatieve) vormen van lijkbezorging, stonden centraal in zijn presentatie tijdens het BGNU NetwerkEvent op12 juni 2018, die u hier kunt downloaden.

Veilig gebruik van het Internet of Things

Lees artikel
 • Datum: 07-06-2018
 • Omschrijving: Het Internet of Things (IoT) biedt uitvaartondernemers kansen als het gaat om efficiëntie en klanttevredenheid, maar kent ook gevaren.

Onderzoek succesfactoren uitvaartstarters: “Bezint eer ge begint”

Lees artikel
 • Datum: 04-06-2018
 • Omschrijving: Karin Horsting deed onderzoek naar succesfactoren bij zzp-uitvaartondernemers: haar resultaten en tips!

Begraven en cremeren: welke materialen mogen?

Lees artikel
 • Datum: 01-06-2018
 • Omschrijving: Wat mag er begraven of gecremeerd worden? Welke eisen worden gesteld aan het lijkomhulsel? Wat mag meegegeven worden in de uitvaartkist?