Kennisbank

Thema


Filter(s) reset
159 onderdelen gevonden

Pensioenhandreiking SER voor kleine werkgevers

Lees artikel
 • Datum: 30-01-2019
 • Omschrijving: Ook uitvaartondernemers hebben een zorgplicht voor werknemers ten aanzien van pensioenen. De SER heeft daarvoor een handreiking opgesteld.

Zelfscan voor de toegankelijkheid van uw uitvaartwebsite

Lees artikel
 • Datum: 27-01-2019
 • Omschrijving: Met de Zelfscan Toegankelijkheid kunt u beoordelen of de website van uw uitvaartonderneming toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Chronische ziekte en duurzame inzetbaarheid

Lees artikel
 • Datum: 09-01-2019
 • Omschrijving: Een werknemer met een chronische of langdurige ziekte: hoe ga je daar als werkgever mee om?
  Werkgevers zullen steeds vaker te maken krijgen met werknemers met een chronische ziekte: al ruim een vijfde van de beroepsbevolking wordt geplaagd door een chronische ziekte. Denk daarbij aan astma, nieraandoeningen, reuma, diabetes of psoriasis. Ook kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. En ongeveer 10 procent van alle mensen die werken, ontwikkelt ooit een burn-out.

Begroting 2019

 • Datum: 03-01-2019
 • Omschrijving: Download hier de begroting 2019.

Contributiestaffel 2019

Downloaden
 • Datum: 03-01-2019
 • Omschrijving: Download hier de contributiestaffel en de bijbehorende tarieven voor lidmaatschap BGNU.

Ingebrekestelling debiteuren

 • Datum: 10-12-2018
 • Omschrijving: BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars dat vorderingen in de minnelijke fase tegen opbrengst behandelt.
  BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars; Plaggemars Incasso behandelt vorderingen van BGNU-leden in de minnelijke fase van het incassotraject tegen opbrengst. Het is zaak dat u, alvorens u een vordering ter incasso uit handen geeft, de betreffende debiteur correct in gebreke stelt. U kunt daarvoor gebruik maken van deze standaard ingebrekestelling, die u aan uw debiteur kunt verzenden alvorens de vordering over te dragen aan Plaggemars Incasso.

Incassokostencalculator

 • Datum: 10-12-2018
 • Omschrijving: BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars dat vorderingen in de minnelijke fase tegen opbrengst behandelt.
  BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars; Plaggemars Incasso behandelt vorderingen van BGNU-leden in de minnelijke fase van het incassotraject tegen opbrengst. Het is zaak dat u, alvorens u een vordering ter incasso uit handen geeft, de betreffende debiteur correct in gebreke stelt. Dat betekent dat u de debiteur aantoonbaar, dus bij voorkeur aangetekend en per normale postbestelling of per email, aangeeft dat men nog gedurende 16 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling de tijd heeft om zonder bijkomende kosten te betalen. Wanneer men desondanks in gebreke blijft volgt onherroepelijk incasso via derden en zal tevens aanspraak worden gemaakt op de daaraan verbonden kosten. Voor het berekenen van de juiste incassokosten (overeenkomstig het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten) inclusief btw, maakt u gebruik van deze handige incassokostencalculator.

Cao Uitvaartbranche 2018 - 2020

Lees artikel
 • Datum: 03-12-2018
 • Omschrijving: Deze cao, met looptijd 1 januari 2018 - 1 januari 2020, is van toepassing op alle uitvaartondernemingen en crematoria, en hun werknemers.

Ziekte als gevolg van psychische klachten

Lees artikel
 • Datum: 21-11-2018
 • Omschrijving: Verzuim als gevolg van psychische klachten, waaronder werkstress, neemt toe. Leidinggevenden zijn de spil in het tegengaan daarvan.

Position paper Wet op de lijkbezorging

Downloaden
 • Datum: 16-11-2018
 • Omschrijving: Eind 2018/begin 2019 stuurt de Minister van Binnenlandse Zaken een brief aan de Tweede Kamer over de herziening Wet op de lijkbezorging.
  Daarna kan in de Tweede Kamer debat plaatsvinden. BGNU heeft haar standpunt verwoord in deze position paper.

Brochure “Slachtoffer van cybercrime” voor het mkb

 • Datum: 16-11-2018
 • Omschrijving: De politie heeft een brochure gemaakt over cybercriminaliteit. De brochure is specifiek voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) geschreven.
  De brochure 'Slachtoffer van cybercrime?' is specifiek gericht op het midden- en kleinbedrijf (mkb). De politie geeft een beeld van verschillende vormen van cybercriminaliteit, wat aanwijzingen kunnen zijn dat u getroffen bent door cybercrime, en hoe u aangifte kunt doen en welke vragen u dan kunt verwachten. Ook worden tips gegeven om cybercrime te voorkomen.

Website optimalisatie

Downloaden
 • Datum: 13-11-2018
 • Omschrijving: De whitepaper “Hoe verbeter ik mijn website?” geeft een snel overzicht van wat er allemaal komt kijken bij het optimaliseren van uw website.
  Deze whitepaper van MKB Servicedesk en Bol.com laat u stil staan bij het doel van uw website, uw doelgroep en hoe u daarvoor uw website optimaliseert.

D66 Initiatiefnota: Naar een moderne Uitvaartwet

Downloaden
 • Datum: 13-11-2018
 • Omschrijving: D66 vindt dat de Wet op de lijkbezorging eigentijdser moet en doet 14 voorstellen in hun initiatiefnota, ingediend op 12 november 2018.
  De Minister van Binnenlandse Zaken zal naar verwachting eind 2018 / begin 2019 een brief over deze wet naar de Tweede Kamer sturen.

Uitvoeringsregels UWV bij ontslag

Lees artikel
 • Datum: 12-11-2018
 • Omschrijving: De nieuwe UWV-uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO).
  De uitvoeringsregels van het UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en de UWV-uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus 2018 op onderdelen aangepast.

Handvatten om milieuvriendelijk te (gaan) werken

Lees artikel
 • Datum: 30-10-2018
 • Omschrijving: De overheid neemt steeds meer maatregelen die ondernemers dwingen milieuvriendelijker te gaan werken. Maar los daarvan hebben ondernemers oo
  k een zakelijk belang om dat te doen: het levert geld op en het is een prima manier om de onderneming te profileren. Ook een uitvaartonderneming!

Dr. C.J. Vaillant Fonds

Lees artikel
 • Datum: 30-10-2018
 • Omschrijving: De LVC heeft een folder gemaakt over het Dr. C.J. Vaillant Fonds. De folder is bedoeld als hulpmiddel om vragen van nabestaanden, over met
  alen die na de crematie overblijven, te kunnen beantwoorden.

Maatregelen t.a.v. werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

 • Datum: 23-09-2018
 • Omschrijving: Medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd halen willen misschien niet (helemaal) stoppen met werken. Welke mogelijkheden zijn er dan?

Financiën op orde met ‘Bewaar’

Lees artikel
 • Datum: 17-09-2018
 • Omschrijving: Inzicht in je financiële situatie stimuleert om een volgende carrièrestap te zetten. Nibud biedt nu een gratis e-coachingtraject: Bewaar.

Foto’s en vingerafdrukken: wees voorzichtig met de persoonlijke levenssfeer van een overledene

Lees artikel
 • Datum: 09-09-2018
 • Omschrijving: Wanneer is er sprake van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een overledene of diens nabestaanden?
  De moeder van een jongen die zichzelf van het leven beroofde riep via de media op om beelden die omstanders daarvan hebben gemaakt, niet te verspreiden via sociale media. Wat zijn zaken die de persoonlijke levenssfeer van de overledene raken? Wat betekent dit voor uitvaartverzorgers?

Hoe wordt u de meest innovatieve uitvaartorganisatie?

 • Datum: 27-08-2018
 • Omschrijving: De uitvaartbranche verandert snel. U kunt de ogen ervoor te sluiten en uitvaarten te blijven verzorgen zoals u deed, maar dat is niet slim.

Verslag ledenvergadering d.d. 29 mei 2018

 • Datum: 20-08-2018
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de ledenvergadering, 29 mei 2018.

Geheimhoudingsbeding arbeidsovereenkomst

 • Datum: 13-08-2018
 • Omschrijving: Elk bedrijf heeft bedrijfsgeheimen. In veel arbeidsovereenkomsten wordt daarom een geheimhoudingsbeding opgenomen.
  Lees hier waaraan u moet denken bij een goed geheimhoudingsbeding en hoe het gehandhaafd kan worden.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

 • Datum: 13-08-2018
 • Omschrijving: De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen regelt dat het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen onrechtmatig is.
  AWVN geeft uitleg over de Wet bescherming bedrijfsgeheimen die naar verwachting binnenkort gaat gelden. Een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst wint met de nieuwe wet aan kracht.

Britse uitvaartbranche onder de loep

 • Datum: 07-08-2018
 • Omschrijving: De Britse mededingingsautoriteit doet onderzoek naar uitvaartkosten. Ook Britse uitvaartverzekeringen worden tegen het licht gehouden.
  Een goede aanleiding om over de grens te kijken naar de uitvaartbranche in het Verenigd Koninkrijk.

Financieel gezonde werknemers: duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit

Lees artikel
 • Datum: 07-08-2018
 • Omschrijving: Financiën van medewerkers: geldzaken hebben grote invloed op duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Lees hoe ermee om te gaan.