Kennisbank

Thema


Filter(s) reset
152 onderdelen gevonden

Ziekte als gevolg van psychische klachten

Lees artikel
 • Datum: 21-11-2018
 • Omschrijving: Verzuim als gevolg van psychische klachten, waaronder werkstress, neemt toe. Leidinggevenden zijn de spil in het tegengaan daarvan.

Position paper Wet op de lijkbezorging

Downloaden
 • Datum: 16-11-2018
 • Omschrijving: Eind 2018/begin 2019 stuurt de Minister van Binnenlandse Zaken een brief aan de Tweede Kamer over de herziening Wet op de lijkbezorging.
  Daarna kan in de Tweede Kamer debat plaatsvinden. BGNU heeft haar standpunt verwoord in deze position paper.

Brochure “Slachtoffer van cybercrime” voor het mkb

 • Datum: 16-11-2018
 • Omschrijving: De politie heeft een brochure gemaakt over cybercriminaliteit. De brochure is specifiek voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) geschreven.
  De brochure 'Slachtoffer van cybercrime?' is specifiek gericht op het midden- en kleinbedrijf (mkb). De politie geeft een beeld van verschillende vormen van cybercriminaliteit, wat aanwijzingen kunnen zijn dat u getroffen bent door cybercrime, en hoe u aangifte kunt doen en welke vragen u dan kunt verwachten. Ook worden tips gegeven om cybercrime te voorkomen.

Website optimalisatie

Downloaden
 • Datum: 13-11-2018
 • Omschrijving: De whitepaper “Hoe verbeter ik mijn website?” geeft een snel overzicht van wat er allemaal komt kijken bij het optimaliseren van uw website.
  Deze whitepaper van MKB Servicedesk en Bol.com laat u stil staan bij het doel van uw website, uw doelgroep en hoe u daarvoor uw website optimaliseert.

D66 Initiatiefnota: Naar een moderne Uitvaartwet

Downloaden
 • Datum: 13-11-2018
 • Omschrijving: D66 vindt dat de Wet op de lijkbezorging eigentijdser moet en doet 14 voorstellen in hun initiatiefnota, ingediend op 12 november 2018.
  De Minister van Binnenlandse Zaken zal naar verwachting eind 2018 / begin 2019 een brief over deze wet naar de Tweede Kamer sturen.

Uitvoeringsregels UWV bij ontslag

Lees artikel
 • Datum: 12-11-2018
 • Omschrijving: De nieuwe UWV-uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO).
  De uitvoeringsregels van het UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en de UWV-uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus 2018 op onderdelen aangepast.

Handvatten om milieuvriendelijk te (gaan) werken

Lees artikel
 • Datum: 30-10-2018
 • Omschrijving: De overheid neemt steeds meer maatregelen die ondernemers dwingen milieuvriendelijker te gaan werken. Maar los daarvan hebben ondernemers oo
  k een zakelijk belang om dat te doen: het levert geld op en het is een prima manier om de onderneming te profileren. Ook een uitvaartonderneming!

Dr. C.J. Vaillant Fonds

Lees artikel
 • Datum: 30-10-2018
 • Omschrijving: De LVC heeft een folder gemaakt over het Dr. C.J. Vaillant Fonds. De folder is bedoeld als hulpmiddel om vragen van nabestaanden, over met
  alen die na de crematie overblijven, te kunnen beantwoorden.

Financiën op orde met ‘Bewaar’

Lees artikel
 • Datum: 17-09-2018
 • Omschrijving: Inzicht in je financiële situatie stimuleert om een volgende carrièrestap te zetten. Nibud biedt nu een gratis e-coachingtraject: Bewaar.

Foto’s en vingerafdrukken: wees voorzichtig met de persoonlijke levenssfeer van een overledene

Lees artikel
 • Datum: 09-09-2018
 • Omschrijving: Wanneer is er sprake van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een overledene of diens nabestaanden?
  De moeder van een jongen die zichzelf van het leven beroofde riep via de media op om beelden die omstanders daarvan hebben gemaakt, niet te verspreiden via sociale media. Wat zijn zaken die de persoonlijke levenssfeer van de overledene raken? Wat betekent dit voor uitvaartverzorgers?

Maatregelen t.a.v. werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

 • Datum: 09-09-2018
 • Omschrijving: Medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd halen willen misschien niet (helemaal) stoppen met werken. Welke mogelijkheden zijn er dan?

Hoe wordt u de meest innovatieve uitvaartorganisatie?

 • Datum: 27-08-2018
 • Omschrijving: De uitvaartbranche verandert snel. U kunt de ogen ervoor te sluiten en uitvaarten te blijven verzorgen zoals u deed, maar dat is niet slim.

Verslag ledenvergadering d.d. 29 mei 2018

 • Datum: 20-08-2018
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de ledenvergadering, 29 mei 2018.

Geheimhoudingsbeding arbeidsovereenkomst

 • Datum: 13-08-2018
 • Omschrijving: Elk bedrijf heeft bedrijfsgeheimen. In veel arbeidsovereenkomsten wordt daarom een geheimhoudingsbeding opgenomen.
  Lees hier waaraan u moet denken bij een goed geheimhoudingsbeding en hoe het gehandhaafd kan worden.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

 • Datum: 13-08-2018
 • Omschrijving: De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen regelt dat het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen onrechtmatig is.
  AWVN geeft uitleg over de Wet bescherming bedrijfsgeheimen die naar verwachting binnenkort gaat gelden. Een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst wint met de nieuwe wet aan kracht.

Britse uitvaartbranche onder de loep

 • Datum: 07-08-2018
 • Omschrijving: De Britse mededingingsautoriteit doet onderzoek naar uitvaartkosten. Ook Britse uitvaartverzekeringen worden tegen het licht gehouden.
  Een goede aanleiding om over de grens te kijken naar de uitvaartbranche in het Verenigd Koninkrijk.

Financieel gezonde werknemers: duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit

Lees artikel
 • Datum: 07-08-2018
 • Omschrijving: Financiën van medewerkers: geldzaken hebben grote invloed op duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Lees hoe ermee om te gaan.

Wet milieubeheer, ook voor uitvaartondernemingen

Lees artikel
 • Datum: 06-08-2018
 • Omschrijving: De Wet milieubeheer verplicht ondernemers energiebesparende maatregelen te nemen. Energiebesparing kan uitvaartondernemingen veel opleveren.

Google Digitale Werkplaats

Lees artikel
 • Datum: 02-08-2018
 • Omschrijving: Om ook in de toekomst mee te kunnen komen, moeten werknemers goed digitaal geschoold blijven. Google Digitale Werkplaats helpt daaraan mee.

Pesten aanpakken

Lees artikel
 • Datum: 30-07-2018
 • Omschrijving: Arboportaal biedt informatie over pesten op het werk. Werkgevers kunnen die gebruiken om deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Lees artikel
 • Datum: 26-07-2018
 • Omschrijving: De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering versterkt de positie van kleine mkb-ondernemingen bij het afsluiten van een lening.
  Met de Gedragscode worden banken een meer voorspelbare en betrouwbare partner voor kleine mkb’ers tijdens oriëntatie, aanvraag en looptijd van een lening.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Lees artikel
 • Datum: 13-07-2018
 • Omschrijving: MKB-Nederland stimuleert en helpt ondernemers om mogelijke drempels voor mensen met een beperking te slechten middels MKB Toegankelijk.
  Doel van het programma is dat voor eind 2019 50.000 ondernemers ermee aan de slag zijn gegaan.

Organisaties van de toekomst

 • Datum: 11-07-2018
 • Omschrijving: De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Wat betekent dat voor uw organisatie? Wat voor organisatie wilt u in de toekomst zijn?
  Met dit artikel geeft BGNU een aanzet om daar bij stil te staan.

Verschillende generaties medewerkers aantrekken en behouden: hoe doe je dat?

Lees artikel
 • Datum: 20-06-2018
 • Omschrijving: Verschillende generaties medewerkers hebben verschillende behoeften. Het is belangrijk daar met de arbeidsvoorwaarden op in te spelen.
  De cao Uitvaartbranche is een minimum-cao: de cao schetst de kaders waarbinnen individuele ondernemers maatwerkafspraken kunnen maken met hun werknemers. Hoe daarbij rekening gehouden kan worden met de verschillende behoeften van werknemers leest u hier.

BGNU en ThreadStone Cyber Security B.V.

Lees artikel
 • Datum: 20-06-2018
 • Omschrijving: BGNU en Threadstone Cyber Security hebben een overeenkomst waardoor BGNU-leden 10% korting krijgen op informatiebeveiliging met Threadstone.