Zelfscan voor de toegankelijkheid van uw uitvaartwebsite

U kunt eenvoudig beoordelen of de website van uw uitvaartonderneming toegankelijk is voor mensen met een beperking. MKB-Nederland heeft hiervoor met Stichting Accessibility en Thuiswinkel.org de Zelfscan Toegankelijkheid ontwikkeld.

Een snelle eerste indicatie

De Zelfscan Toegankelijkheid werkt uiterst gemakkelijk: u voert het webadres van uw uitvaartonderneming in en de scan voer automatisch een aantal tests uit. Binnen enkele seconden ziet u welke aandachtspunten er voor uw uitvaartwebsite zijn.

De test kijkt nu met name naar de kwaliteit van de achterliggende code van de website (is die begrijpelijk voor leessoftware), alternatieve tekst voor afbeeldingen (kan voorgelezen worden wat op de afbeeldingen staat) en de leesbaarheid van de pagina’s (structuur, kleurencontrast, schaalbaarheid). 

Uitbreiding volgt

Momenteel kan de Zelfscan Toegankelijkheid maar een beperkt deel van de internationale toegankelijkheidscriteria betrouwbaar automatisch testen. De uitkomsten geven dus geen volledig beeld, maar een indicatie waarmee u als uitvaartondernemer aan de slag kunt. Het is de bedoeling dat de Zelfscan in de toekomst uitgebreid wordt met meer meetpunten en uitgebreidere rapportages.

Toegankelijkheid is belangrijk

20190125 Bgnu Zelfscan Toegankelijkheid Website Toetsenbord En Muis

MKB-Nederland geeft aan dat het voor miljoenen Nederlanders niet vanzelfsprekend is dat zij gebruik kunnen maken van websites of webwinkels. Dat kan zijn omdat zij een visuele, auditieve of fysieke beperking hebben, maar ook door dyslexie, laaggeletterdheid of een verstandelijke beperking. Mensen kunnen bijvoorbeeld geen muis gebruiken, of hebben problemen met het geluid van video’s, te kleine letters of onvoldoende contrast. Problemen die, zo is de verwachting, alleen maar zullen toenemen met de vergrijzing.

Bij de resultaten van de Zelfscan kunt u in indicatie krijgen wat een slecht toegankelijke website kan betekenen, bijvoorbeeld voor de omzet van uw digitale uitvaartwinkel. 

20190125 Bgnu Zelfscan Toegankelijkheid Website Statistieken

Maar niet alleen voor de tevredenheid van de bezoekers van uw uitvaartsite en voor de omzet van de eraan gekoppelde webshop is het belangrijk dat u aandacht geeft aan toegankelijkheid. Ook Google heeft een voorkeur voor toegankelijke websites: een toegankelijke website scoort hoger in Google zoekresultaten. Daarnaast is een toegankelijke website sneller, waardoor ook reguliere internetgebruikers ervan profiteren. Ook dat kan weer leiden tot meer bezoekers aan de website van uw uitvaartonderneming en een hogere omzet uw uitvaartwebshop. 

Gerelateerde items

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Lees artikel
  • Datum: 13-07-2018
  • Omschrijving: MKB-Nederland stimuleert en helpt ondernemers om mogelijke drempels voor mensen met een beperking te slechten middels MKB Toegankelijk.
    Doel van het programma is dat voor eind 2019 50.000 ondernemers ermee aan de slag zijn gegaan.

Inclusief werkgeven

  • Datum: 16-09-2019
  • Omschrijving: De cao zet in op een actieve bijdrage van de uitvaartbranche aan het realiseren van banen voor mensen met een beperking. Hoe pak je dat aan?
    Online zijn er verschillende ingangen om werkgevers te ondersteunen en te inspireren. Werkgeversvereniging AWVN heeft de Zelfcoach ontwikkeld, een online tool die werkgevers helpt bij het zetten van concrete stappen op het terrein van inclusie en participatie. ‘Op naar de 100.000 banen’ heeft een informatief en inspirerend online magazine gepubliceerd. En tenslotte is er nu ook het Spoorboekje Banenafspraak.