Handvatten om milieuvriendelijk te (gaan) werken

De overheid neemt steeds meer maatregelen die ondernemers dwingen milieuvriendelijker te gaan werken. Maar los daarvan hebben ondernemers ook een zakelijk belang om dat te doen: het levert geld op en het is een prima manier om de onderneming te profileren. Ook een uitvaartonderneming!

Milieuvriendelijk werken moet

De Wet milieubeheer schrijft voor dat grotere bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen en er zijn ook verschillende stimuleringsmaatregelen die energiebesparing aantrekkelijk maken. Daarnaast wil Nederland in 2050 een economie zonder afval zijn. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) maakte in de zomer van 2018 bekend op welke zaken in eerste instantie ingezet gaat worden. Stoppen met het gebruik van plastic wegwerpartikelen was daarvan de meest in het oog springende.

Voor wie de moed in de schoenen dreigt te zakken bij de opgelegde en aangekondigde maatregelen geeft BGNU tips om een start te maken en te ontdekken dat milieuvriendelijk werken ook energie geeft.

Energie besparen

20181022 Bgnu Milieuvriendelijke Uitvaartonderneming Energie Besparen Verwarming

Andere lampen
Vervang gloeilampen en oude tl-buizen door ledverlichting: de investering kan in een jaar terugverdiend zijn. Wie tl-bakken vervangt door bakken met reflector kan met minder tl-buizen toe.

Automatische lichtschakelaars
Zet op buitenverlichting een tijd- of schemerschakelaar zodat het licht alleen brand als het nodig is. Kies voor toiletten, magazijnen, etc. voor een bewegingsschakelaar.

Deur open? Luchtgordijn
Is het nodig dat de deur openstaat terwijl de ruimte binnen verwarmd of gekoeld wordt? Zo ja, maak dan gebruik van een “luchtgordijn” boven de deur, dat koude en warme lucht scheidt.

Verwarming op tijd uit
Wacht niet met het uitschakelen van de verwarming tot het pand verlaten wordt; de verwarming kan best een (half) uur eerder uit.

Snelle isolatie
Het is niet veel werk om door middel van folie of warmteschilden te voorkomen dat radiatoren de buitenmuren onnodig opwarmen. Ook CV- en warmwaterleidingen die door niet-gestookte ruimtes lopen zijn vaak gemakkelijk te isoleren.

Ventileerbeleid
Ventilatiesystemen werken het beste als ramen gesloten blijven. Probeer zomers zoveel mogelijk te ventileren als het koel is: ’s nachts. Stel de ventilatie af met een tijdschakelaar of gekoppeld aan de luchtkwaliteit.

Apparatuur niet onnodig stand-by
Bijvoorbeeld kopieermachines en printers gebruiken in stand-bymodus behoorlijk wat energie. Zonde, als er lange tijd geen gebruik van wordt gemaakt. Op moderne apparaten is vaak in te stellen dat ze na een bepaalde tijd “in slaap vallen”, voor andere apparaten geldt: zet ze ’s nachts of op andere momenten dat ze niet gebruikt worden gewoon uit. 

Energie opwekken

20181022 Bgnu Milieuvriendelijke Uitvaartonderneming Energie Opwekken Met Zonnepanelen

Het is iets ingrijpender dan de bovenstaande maatregelen, maar zeker het onderzoeken waard: investeren in zonnepanelen; ook op het dak van een uitvaartcentrum misstaan ze niet! De kosten van zonnepanelen zijn momenteel in 6 tot 8 jaar terugverdiend en kunnen gedrukt worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijvingen van milieu-investeringen (zie voor meer informatie dit artikel in de BGNU-kennisbank). Kleinzakelijke verbruikers mogen nog stroom terugleveren.

De kosten verbonden aan zonnepanelen bestaan uit de aanschafkosten van de panelen, montagemateriaal, bekabeling en omvormers, en installatiekosten. De kosten van de panelen zijn uiteraard afhankelijk van het soort panelen en het aantal.

Het aantal panelen bepaalt de hoeveelheid stroom die wordt opgewekt. Geadviseerd wordt om 20 procent meer Wp (Wattpiek, meeteenheid van zonnepanelen) aan te houden in de berekening van het jaarverbruik. Er zijn verschillende maten zonnepanelen die gecombineerd kunnen worden om tot de meest gunstige opbrengst en het beste legplan te komen. Zonnepanelen zijn zowel horizontaal als verticaal te plaatsen.

Als zonnepanelen eenmaal geplaatst zijn, zijn ze vrijwel onderhoudsvrij. Wel is het verstandig bij de aanbieder na te gaan hoe omgegaan wordt met storingen en verminderde opbrengst. 

Circulair werken

De overheid is in 2016 een programma gestart met het doel dat de Nederlandse economie in 2050 circulair is. Een circulaire economie is een afvalloze economie. Producten moeten zoveel mogelijk worden hergebruikt en bij de productie moet daar al rekening mee gehouden worden. 

Niet wachten op 2050

Ook de uitvaartbranche kan nu al een steentje bijdragen om afval te voorkomen en het herbruikbaar te maken.

20181022 Bgnu Milieuvriendelijke Uitvaartonderneming Afval Recyclen
 • Lever afval gescheiden in. Maak het voor medewerkers en bezoekers gemakkelijk om afval te scheiden.
 • Geef geen plastic tassen mee.
 • Beperk het gebruik van plastic flesjes en blikjes. 
 • Biedt bezoekers van uw kantoor of uitvaartcentrum kraanwater aan als alternatief voor gebotteld water.
 • Stimuleer (een deels) vegetarische of veganistische catering rond afscheidsplechtigheden door dierlijke producten in cateringvoorstellen pas na de vleesloze te noemen.
 • Voorkom voedselverspilling en biedt niet teveel (ineens) aan.
 • Als apparaten of meubilair kapot of versleten zijn, ga dan na of ze gerepareerd of hersteld kunnen worden. Of vervangen door gereviseerd tweedehands. 
 • Toch iets nieuws aanschaffen? Kies voor spullen die lang meegaan, en goed te repareren en te recyclen zijn.
 • Apparaat nodig dat u niet regelmatig gaat gebruiken? Misschien kunt u het lenen of huren.

Een circulaire onderneming worden

Om als onderneming helemaal circulair te gaan werken is natuurlijk meer nodig. Hieronder enkele tips om een start te maken. 

Medewerkers betrekken

Betrek medewerkers van begin af aan bij de ideeën en plannen om circulair te gaan werken; de medewerkers moeten er tenslotte uitvoering aan geven. Een open ondernemingscultuur waarin goed wordt samengewerkt en fouten gemaakt mogen worden, is daarbij essentieel.
Veranderingen stuiten altijd op weerstand. Maar als goed is uitgelegd waarom duurzaam werken voor de onderneming belangrijk is en medewerkers daar actief in kunnen participeren, ontstaat er een positieve sfeer waarin medewerkers de duurzame werkwijze gemotiveerd uitdragen. 

Een groter kader

Plaats het circulair werken in een groter kader. Het is meer dan papier, glas en plastic scheiden. Ondernemers geven met hun investeringen richting aan de transitie naar een duurzame samenleving.
Een aha-gevoel bij alle betrokkenen binnen en buiten uw onderneming ontstaat pas echt als ook duurzame inzetbaarheid, ethisch handelen, inclusiviteit, etc. onderwerpen in de dagelijkse praktijk zijn.
Overweeg aansluiting bij GreenLeave! GreenLeave maakt het nabestaanden gemakkelijk om een uitvaart milieuvriendelijk vorm te geven. De bij GreenLeave aangesloten uitvaartondernemingen werken ook zelf op een milieuvriendelijke manier. 

Houd het klein

Door te werken aan afgebakende, concrete projecten blijft het behapbaar. Blijf ook pragmatisch: soms is het gewoon een kwestie van iets proberen en kijken of het werkt. 

Commitment

Leg vast dat tijd, middelen en betrokkenheid van medewerkers hiervoor ingezet worden. Een planmatige aanpak onderstreept dat het een belangrijk punt voor uw uitvaartonderneming is. 

Doorzettingsvermogen

Het kost doorzettingsvermogen en geduld om partners en leveranciers te overtuigen dat u op een circulaire manier wilt werken en samenwerken. Goed communiceren is daarbij belangrijk en u hoeft niet bescheiden te zijn: het gaat om werken aan een duurzame economie; daar mag best ruimte voor gemaakt worden! 

Ga bij anderen te rade

Laat weten vanuit welke filosofie u werkt. Vraag andere ondernemers binnen en buiten de uitvaartbranche naar hun ervaringen en leer van elkaar. Verken of uw afval, voor andere ondernemingen waardevol kan zijn. 

Houd uw klant voor ogen

Nabestaanden kiezen uw uitvaartonderneming omdat die bij hen past, en (waarschijnlijk) niet omdat u circulair werkt. 

Vier (tussentijdse) successen

Iedere stap die gezet wordt, verdient aandacht.
Natuurlijk wordt het duurzaam werken gaandeweg een vanzelfsprekendheid. Des te meer reden om de aandacht te vestigen op wat er bereikt is en het gevoel levend te houden dat uw uitvaartonderneming met een belangrijke transitie bezig is.  

Gerelateerde items

Wet milieubeheer, ook voor uitvaartondernemingen

Lees artikel
 • Datum: 06-08-2018
 • Omschrijving: De Wet milieubeheer verplicht ondernemers energiebesparende maatregelen te nemen. Energiebesparing kan uitvaartondernemingen veel opleveren.