De ene elektronische handtekening is de andere niet

Lees hier meer over de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen.

20190902 Bgnu Rechtsgeldigheid Van Elektronische Handtekeningen

Steeds vaker worden overeenkomsten digitaal gesloten. Ook de ondertekening vindt dan vaak elektronisch plaats. Is zo’n elektronische handtekening evenveel waard als een ouderwetse “natte” handtekening? Welke rechtsgevolgen kan het elektronisch ondertekenen van een overeenkomst hebben?

Er zijn drie vormen van elektronische handtekening. Alle drie zijn rechtsgeldig, maar als het op bewijslast aankomt, zijn er belangrijke verschillen. 

1. Gewone elektronische handtekening

Bij een gewone elektronische handtekening kunt u bijvoorbeeld denken aan een van papier gescande handtekening die als een afbeelding onder een e-mail of een brief wordt geplakt. Een gewone elektronische handtekening geeft weinig zekerheid dat de handtekening die onder het bericht gezet is, ook daadwerkelijk door degene gezet is, wiens handtekening het is. Omdat deze elektronische handtekening zo gemakkelijk te vervalsen is, wordt het niet aangeraden deze te gebruiken voor overeenkomsten.

Wanneer de ondertekening wordt betwist, zal de rechter de bewijslast (en het -risico) bij de ondertekenaar leggen. 

2. Geavanceerde elektronische handtekening

Bij een geavanceerde elektronische handtekening worden digitale certificaten gebruikt. Dit zijn codes waarmee de identiteit van de afzender aan het bestand is gekoppeld. Een geavanceerde elektronische handtekening wordt ook wel aangeduid als een digitale handtekening en wordt als betrouwbaar gezien.

Wanneer de ondertekening wordt betwist, zal de rechter in beginsel aannemen dat de handtekening echt is.

3. Gekwalificeerde elektronische handtekening

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een digitale handtekening met een gekwalificeerd certificaat. Deze certificaten worden uitgegeven door certificatiedienstverleners die door de Autoriteit Consument en Markt zijn erkent. Wanneer ervoor gekozen wordt om te werken met een gekwalificeerde elektronische handtekening is het belangrijk om na te gaan of het certificaat geldig is, niet is ingetrokken en dat de uitgever betrouwbaar is: een geldig gewaarmerkte certificaat heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een document met een “natte” handtekening. 

Wanneer een gekwalificeerde elektronische ondertekening wordt betwist, zal de andere partij moeten bewijzen dat de handtekening niet echt is. De aansprakelijkheid voor fouten in bepaalde gegevens van gekwalificeerde certificaten legt de wet dan ook bij de certificatiedienstverlener.

Gerelateerde items

E-herkenning

Lees artikel
  • Datum: 17-02-2017
  • Omschrijving: Om te kunnen werken met de digitale aangifte van overlijden heeft u e-herkenning nodig.

Digitale aangifte van overlijden, samengevat

  • Datum: 30-06-2017
  • Omschrijving: Uitvaartverzorgers kunnen de aangifte van overlijden digitaal doen. Hier leest u wat daarbij komt kijken.
    Branchevereniging BGNU is actief betrokken bij het project Digitale Aangifte van Overlijden waarin de aangifte van overlijden stap voor stap wordt gedigitaliseerd. Wat is de stand van zaken en wat betekent dit voor u als uitvaartondernemer?

Natte handtekening Verlof begraven / cremeren?

Downloaden
  • Datum: 02-05-2019
  • Omschrijving: Een digitaal “Verlof tot begraven / cremeren” is voldoende om tot begraven of cremeren over te gaan; een natte handtekening is niet nodig.
    April 2016 stuurde BGNU een brief naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake digitalisering van het document ‘verlof tot begraven/cremeren’. BGNU verzocht daarin om de wet op de lijkbezorging aan te passen door het woord ‘schriftelijk’ uit artikel 11 te halen en tot die tijd te ‘gedogen’ dat uitvaartverzorgers met een geprint document naar begraafplaats en crematorium komen. In zijn antwoord gaf de Minister aan dat "schriftelijk" in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging ook schrifttekens in elektronische vorm omvat. Een natte handtekening op een verlof tot begraven of cremeren is dus niet nodig. U leest het antwoord van de Minister in deze brief.