Kennisbank

Thema


Filter(s) reset
159 onderdelen gevonden

Verslag ledenvergadering d.d. 29 mei 2019

 • Datum: 31-10-2019
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de ledenvergadering op 29 mei 2019.

Verslag ledenvergadering d.d. 13 maart 2019

 • Datum: 31-10-2019
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de ledenvergadering op 13 maart 2019.

Secretarieel jaarverslag 2018

 • Datum: 31-10-2019
 • Omschrijving: Het jaarverslag laat de activiteiten van BGNU in 2018 zien en toont wat de stand van zaken is van de thema’s waarmee BGNU zich bezig houdt.
  Thema’s waarmee BGNU zich in 2018 heeft bezig gehouden zijn onder andere duurzame inzetbaarheid (waaronder ook permanente educatie), evaluatie van de Wet op de lijkbezorging, medisch geheim versus bescherming van uitvaartverzorgers, mortuariumbeheer en cao Uitvaartbranche. Daarnaast heeft BGNU weer verschillende workshops, vergaderingen en NetwerkEvents georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties in de branche, zowel in Nederland als daarbuiten.

Jaarrekening 2018

 • Datum: 31-10-2019
 • Omschrijving: Hier vindt u het financieel jaarverslag over 2018.

Transitievergoeding en Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

 • Datum: 25-10-2019
 • Omschrijving: Als 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ingaat, verandert de berekening van de transitievergoeding. Lees hier hoe!

Ziekteverzuim: een reden voor ontslag?

Lees artikel
 • Datum: 23-09-2019
 • Omschrijving: Frequent ziekteverzuim kan een reden voor ontslag zijn, maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
  Als een werknemer zich frequent ziek meldt, is dat een belasting voor diens team. Als de uitvaartonderneming wat kleiner is, kan de gehele onderneming eronder lijden. Soms lijkt het dan aantrekkelijk om het dienstverband met de werknemer te beëindigen.

Overlijden en de burgerlijke stand

 • Datum: 23-09-2019
 • Omschrijving: Wat zijn de regels bij de gemeente rond A- en B-verklaring, akte van overlijden, verlof tot begraven of cremeren en eventueel een uitstel?
  Als uitvaartverzorger bent u vaak degene die zorgt dat de A- en B-verklaring bij de gemeente terecht komen en dat u daar een verlof tot begraven of cremeren en eventueel een uitstel voor terugkrijgt. Vaak loopt dat vlot, soms stelt een ambtenaar van de burgerlijke stand u voor problemen.

CV en referenties

Lees artikel
 • Datum: 19-09-2019
 • Omschrijving: Referenties en CV behoren een correct beeld van een werknemer te geven.
  Lees over de verantwoordelijkheid van de referent en wat u kunt doen als over het CV gelogen is.

Ontslaggronden: een overzicht

Lees artikel
 • Datum: 18-09-2019
 • Omschrijving: Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 is er een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond.
  Lees hier welke ontslaggronden er zijn en wanneer die van toepassing zijn.

Nevenwerkzaamheden: wat mogen medewerkers in hun vrije tijd doen?

Lees artikel
 • Datum: 18-09-2019
 • Omschrijving: Als medewerkers in hun vrije tijd over de schreef gaan, kunt u ze dan ontslaan? En moet u nevenactiviteiten van medewerkers accepteren?

Inclusief werkgeven

 • Datum: 16-09-2019
 • Omschrijving: De cao zet in op een actieve bijdrage van de uitvaartbranche aan het realiseren van banen voor mensen met een beperking. Hoe pak je dat aan?
  Online zijn er verschillende ingangen om werkgevers te ondersteunen en te inspireren. Werkgeversvereniging AWVN heeft de Zelfcoach ontwikkeld, een online tool die werkgevers helpt bij het zetten van concrete stappen op het terrein van inclusie en participatie. ‘Op naar de 100.000 banen’ heeft een informatief en inspirerend online magazine gepubliceerd. En tenslotte is er nu ook het Spoorboekje Banenafspraak.

De ene elektronische handtekening is de andere niet

Lees artikel
 • Datum: 02-09-2019
 • Omschrijving: Lees hier meer over de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen.

Compensatie transitievergoeding zieke werknemers

 • Datum: 02-09-2019
 • Omschrijving: Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie van de transitievergoeding krijgen bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

Transitievergoeding en gedeeltelijke beëindiging dienstverband

 • Datum: 02-09-2019
 • Omschrijving: Soms is er voor werknemers bij gedeeltelijke beëindiging van dienstverband recht op gedeeltelijke transitievergoeding. Lees hier wanneer.

Model overeenkomst aanneming van uitvaarten

 • Datum: 30-07-2019
 • Omschrijving: Deze modelovereenkomst voor aanneming van uitvaarten is afgestemd op de algemene voorwaarden van BGNU.

Algemene voorwaarden

Downloaden
 • Datum: 30-07-2019
 • Omschrijving: Ter ondersteuning van de dienstverlening van haar leden heeft BGNU algemene voorwaarden opgesteld.

GreenLeave: presentatie duurzaamheid in de uitvaartbranche (BGNU NetwerkEvent 18 juni 2019)

Downloaden
 • Datum: 19-06-2019
 • Omschrijving: Tijdens het BGNU NetwerkEvent op 18 juni 2019 gaf Esther Molenwijk namens de Stichting GreenLeave een presentatie over duurzame uitvaarten.
  In haar presentatie benadrukte Esther Molenwijk het belang van communicatie. Wanneer aan nabestaanden concrete duurzame keuzes worden aangeboden, zullen zij daar vaak voor kiezen. Download hier de presentatie van Esther Molenwijk.

BGNU en GreenLeave: position paper duurzame uitvaarten

Downloaden
 • Datum: 19-06-2019
 • Omschrijving: Samen met de Stichting GreenLeave stelde branchevereniging BGNU een position paper over duurzame uitvaarten op.
  Dit overzicht met ideeën voor en over het duurzaam vormgeven van uitvaarten werd op 18 juni 2019 tijdens het BGNU NetwerkEvent uitgereikt aan Anja van Wingerden, directeur van opleidingsinstituut Après la Vie. U kunt de position paper over duurzaamheid hier downloaden.

Tips voor de omgang met mensen met dementie

 • Datum: 30-05-2019
 • Omschrijving: Tijdens de ledenvergadering op 29 mei 2019 gaf cognitie- en gedragswetenschapper Paul Jansen (Dementiewijs / Anneke van der Plaats Foundatio
  n) handvatten voor de omgang met mensen met dementie. Download hier 18 van zijn tips!

Natte handtekening Verlof begraven / cremeren?

Downloaden
 • Datum: 02-05-2019
 • Omschrijving: Een digitaal “Verlof tot begraven / cremeren” is voldoende om tot begraven of cremeren over te gaan; een natte handtekening is niet nodig.
  April 2016 stuurde BGNU een brief naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake digitalisering van het document ‘verlof tot begraven/cremeren’. BGNU verzocht daarin om de wet op de lijkbezorging aan te passen door het woord ‘schriftelijk’ uit artikel 11 te halen en tot die tijd te ‘gedogen’ dat uitvaartverzorgers met een geprint document naar begraafplaats en crematorium komen. In zijn antwoord gaf de Minister aan dat "schriftelijk" in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging ook schrifttekens in elektronische vorm omvat. Een natte handtekening op een verlof tot begraven of cremeren is dus niet nodig. U leest het antwoord van de Minister in deze brief.

Eisen Keurmerk Uitvaartzorg en Register Uitvaartverzorgers

 • Datum: 18-04-2019
 • Omschrijving: Keurmerk Uitvaartzorg, Register Uitvaartverzorgers, Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg: wie kan eraan deelnemen en welke eisen gelden er?

Informatie onderhandelingen cao Uitvaartbranche 2020 e.v.

 • Datum: 21-03-2019
 • Omschrijving: Op deze pagina vindt u informatie over de onderhandelingen voor de cao Uitvaartbranche 2020 en verder: standpunten, achtergronden en meer.

Verslag algemene ledenvergadering, 27 november 2018

 • Datum: 14-03-2019
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de Algemene Ledenvergadering, 27 november 2018.

Opname levenloos geboren kinderen in de BRP

Lees artikel
 • Datum: 19-02-2019
 • Omschrijving: Sinds 4 februari 2019 is het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.

Position paper Wet op de lijkbezorging, update februari 2019

Downloaden
 • Datum: 06-02-2019
 • Omschrijving: Lees hier de stand van zaken ten aanzien van de herziening van de Wet op de lijkbezorging (Uitvaartwet)!
  November 2018 publiceerde BGNU haar position paper over de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging. Op 17 januari 2019 schreef de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren, een brief over de wijziging van de Wet op de lijkbezorging aan de Tweede Kamer. Die brief is op 31 januari besproken.