Kennisbank

Thema


Filter(s) reset
107 onderdelen gevonden

Uw uitvaartonderneming voorbereiden op de AVG

Lees artikel
 • Datum: 16-11-2017
 • Omschrijving: BGNU roept uitvaartondernemingen op de nieuwe privacywetgeving AVG te implementeren. Daarvoor zijn stappenplannen beschikbaar.

NaVU-leerbedrijf: stagevergoeding of loon?

Lees artikel
 • Datum: 16-11-2017
 • Omschrijving: Na erkenning als leerbedrijf, kunnen BGNU-leden de praktijkstage voor het NaVU-diploma begeleiden. Hoe beloon je de inzet van een stagiair?

Vervanging medewerker door arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Lees artikel
 • Datum: 16-11-2017
 • Omschrijving: Wanneer een medewerker tijdelijk vervangen moet worden, kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een aantrekkelijke optie zijn.

Transitievergoeding berekenen

 • Datum: 03-11-2017
 • Omschrijving: De Wet Werk en Zekerheid zegt dat een werknemer bij ontslag veelal een transitievergoeding krijgt. Een korte samenvatting van de berekening.

Ontslag op grond van disfunctioneren

 • Datum: 03-11-2017
 • Omschrijving: Ontslag op grond van disfunctioneren vraagt voorbereiding. Branchevereniging BGNU schetst waar u zo al aan moet denken.

Een veilige site, een goed gevoel

Lees artikel
 • Datum: 03-11-2017
 • Omschrijving: Ondernemingen zijn verplicht hun KvK-nummer op de website te vermelden. Niet verplicht, maar wel raadzaam, is het hebben van een https-site.
  Steeds meer BGNU-leden hebben zo'n beveiligde website.

Verslag Algemene Ledenvergadering 9 mei 2017

 • Datum: 18-10-2017
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de Algemene Ledenvergadering, 9 mei 2017.

Model nulurencontract

Downloaden
 • Datum: 16-10-2017
 • Omschrijving: Dit model nulurencontract van MKB Servicedesk kan ook voor uitvaartondernemers als basis voor een eigen contract dienen.
  Branchevereniging BGNU adviseert uitvaartondernemers nulurencontracten te laten checken door MKB HuisJuristen, waarmee BGNU voor haar leden een mantelovereenkomst heeft (zie: https://www.bgnu.nl/kennisbank/bgnu/juridisch-advies-voor-bgnu-leden).

Begraven en cremeren: welke materialen mogen?

 • Datum: 12-10-2017
 • Omschrijving: Wat mag er begraven of gecremeerd worden? Welke eisen worden gesteld aan het lijkomhulsel? Wat mag meegegeven worden in de uitvaartkist?

BGNU en Digitale Nazorg

 • Datum: 12-10-2017
 • Omschrijving: BGNU en Digitale Nazorg hebben een partnerovereenkomst waardoor BGNU-leden een gratis partnerschap met Digitale Nazorg aan kunnen gaan.

Duurzame inzetbaarheid: hand-out job engineering functie uitvaartverzorger

 • Datum: 18-09-2017
 • Omschrijving: Tijdens de vierde workshop Duurzame inzetbaarheid (13 september 2017) werd de functie van uitvaartleider geanalyseerd.
  Hoe kan je daaraan sleutelen om de desbetreffende functionaris duurzaam inzetbaar te houden. Hier treft u de hand-out van ‘baaningenieur’ Luc Dorenbosch aan.

Brief ondernemers Zalm 170904

Downloaden
 • Datum: 04-09-2017
 • Omschrijving: De ondernemersorganisaties schrijven informateur Zalm dat er geen gezamenlijk toekomstplan komt voor de arbeidsmarkt en pensioenstelsel.

Whitepaper arbeidscontracten

 • Datum: 04-09-2017
 • Omschrijving: In deze whitepaper van MKB Servicedesk wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten arbeidscontacten en hun voor- en nadelen.

Workshop Duurzame inzetbaarheid; Talent managen

Lees artikel
 • Datum: 04-09-2017
 • Omschrijving: Op 13 september vindt de 4e workshop Duurzame Inzetbaarheid plaats.

Anticiperen op kennisgeving overlijden via social media

 • Datum: 18-08-2017
 • Omschrijving: Het gebruik van social media kan ertoe leiden dat er veel meer mensen naar een uitvaartplechtigheid komen, dan was voorzien. Wat te doen?
  Branchevereniging BGNU geeft tips hoe daarop te anticiperen.

Whitepaper Talentmanagement

 • Datum: 17-08-2017
 • Omschrijving: Een brede aanpak gericht op de ontwikkeling van alle medewerkers wordt steeds dringender. Ook met het oog op duurzame inzetbaarheid.
  In deze whitepaper leest u welke ontwikkelingen er plaatsvinden op het gebied van talentmanagement, waarom het belangrijk is de talenten van alle medewerkers te benutten, welke voordelen een 'sterke-punten-benadering' heeft voor medewerkers en organisatie, en praktische succesfactoren voor het opstellen van een effectieve talentmanagementstrategie. De whitepaper is ook te downloaden via https://rapporten.hrpraktijk.nl/product/10-succesfactoren-voor-effectief-talentmanagement.13028.html.

Scholingsverplichting en ontslag

Lees artikel
 • Datum: 25-07-2017
 • Omschrijving: Scholing en permanente educatie zijn belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van uitvaartmedewerkers, en bij ontslag.

Magazine Veilig Zakelijke Internetten BGNU

Lees artikel
 • Datum: 18-07-2017
 • Omschrijving: Online-magazine Veilig Zakelijk Internetten combineert informatie en inspiratie in de strijd tegen cybercriminaliteit in de uitvaartbranche.

Aanbod Cybersecurity-projecten Haagse Hogeschool

 • Datum: 17-07-2017
 • Omschrijving: De Haagse Hogeschool, opleiding HBO-ICT, heeft alle studentprojecten over cybersecurity voor mkb-ondernemingen gebundeld in een catalogus.
  In deze catalogus staat alle informatie over de verschillende projecten: wat houdt het project in, wanneer wordt het project aangeboden, hoe lang duurt het project, wat wordt er van de mkb-organisatie verwacht en hoe en tot wanneer kan een mkb-organisatie zich aanmelden voor een project. In 2016 deden studenten van de Haagse Hogeschool voor branchevereniging BGNU onderzoek met als doel het in kaart brengen van het internetgebruik, het bewustzijn van cyberrisico’s en de daartegen getroffen maatregelen.

Goed en gezond personeel

Lees artikel
 • Datum: 17-07-2017
 • Omschrijving: BGNU vindt duurzame inzetbaarheid in de uitvaartzorg belangrijk; dus ook gezondheid. Zo zorgt u dat uw medewerkers dat belang ook inzien.

Check fysieke belasting

Lees artikel
 • Datum: 17-07-2017
 • Omschrijving: Fysieke belasting kan duurzame inzetbaarheid belemmeren. Maak daarom gebruik van de Checklist en Wegwijzer Fysieke Belasting van TNO.
  Door soms simpele ingrepen, door processen anders in te richten en door hulpmiddelen te gebruiken kunnen taken verlicht worden, en wordt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeterd.

Lokale lobby gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

Downloaden
 • Datum: 13-07-2017
 • Omschrijving: MKB-Nederland heeft documenten opgesteld die ondernemers helpen bij lokale lobby in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018.
  U treft hier aan: 1) Een handreiking met een aantal inhoudelijke thema’s waarbij een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven centraal staat. 2) Een aanbiedingsbrief voor het versturen van de handreiking aan lokale politieke partijen of anderen die voor u rondom deze verkiezingen van belang zijn. 3) Een infoblad "Lobbyen bij de gemeente". De stukken zijn zowel in pdf als in Word bijgevoegd, zodat u met het Word-document zelf aan de slag kunt om het op maat te maken voor uw onderneming.

Stilstaan bij brandveiligheid

Lees artikel
 • Datum: 13-07-2017
 • Omschrijving: Branchevereniging BGNU biedt een korte lijst om de belangrijkste punten voor brandveiligheid in uitvaartlocaties te checken.

De duurzame uitvaart

Lees artikel
 • Datum: 03-07-2017
 • Omschrijving: Een duurzame uitvaart: hoe geef je die vorm? De Stichting GreenLeave heeft het uitgezocht.
  Aangesloten uitvaartondernemers bieden hun klant een pakket aan duurzame producten en diensten. Samen met toeleveranciers van de uitvaartbranche ontwikkelt dat pakket zich nog continue naar steeds duurzamere mogelijkheden. GreenLeave is een initiatief van BGNU-uitvaartondernemers. De Stichting geeft voor de uitvaartbranche invulling aan de Sustainable Development Goals (SDG).

Inclusief werkgeven

 • Datum: 30-06-2017
 • Omschrijving: De cao zet in op een actieve bijdrage van de uitvaartbranche aan het realiseren van banen voor mensen met een beperking. Hoe pak je dat aan?
  Online zijn er verschillende ingangen om werkgevers te ondersteunen en te inspireren. Werkgeversvereniging AWVN heeft de Zelfcoach ontwikkeld, een online tool die werkgevers helpt bij het zetten van concrete stappen op het terrein van inclusie en participatie. ‘Op naar de 100.000 banen’ heeft een informatief en inspirerend online magazine gepubliceerd.