Kennisbank

Thema


Filter(s) reset
152 onderdelen gevonden

Inclusief werkgeven

 • Datum: 16-09-2019
 • Omschrijving: De cao zet in op een actieve bijdrage van de uitvaartbranche aan het realiseren van banen voor mensen met een beperking. Hoe pak je dat aan?
  Online zijn er verschillende ingangen om werkgevers te ondersteunen en te inspireren. Werkgeversvereniging AWVN heeft de Zelfcoach ontwikkeld, een online tool die werkgevers helpt bij het zetten van concrete stappen op het terrein van inclusie en participatie. ‘Op naar de 100.000 banen’ heeft een informatief en inspirerend online magazine gepubliceerd. En tenslotte is er nu ook het Spoorboekje Banenafspraak.

De ene elektronische handtekening is de andere niet

Lees artikel
 • Datum: 02-09-2019
 • Omschrijving: Lees hier meer over de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen.

Transitievergoeding en Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

 • Datum: 02-09-2019
 • Omschrijving: Als 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ingaat, verandert de berekening van de transitievergoeding. Lees hier hoe!

Compensatie transitievergoeding zieke werknemers

 • Datum: 02-09-2019
 • Omschrijving: Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie van de transitievergoeding krijgen bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

Transitievergoeding en gedeeltelijke beëindiging dienstverband

 • Datum: 02-09-2019
 • Omschrijving: Soms is er voor werknemers bij gedeeltelijke beëindiging van dienstverband recht op gedeeltelijke transitievergoeding. Lees hier wanneer.

Model overeenkomst aanneming van uitvaarten

 • Datum: 30-07-2019
 • Omschrijving: Deze modelovereenkomst voor aanneming van uitvaarten is afgestemd op de algemene voorwaarden van BGNU.

Algemene voorwaarden

Downloaden
 • Datum: 30-07-2019
 • Omschrijving: Ter ondersteuning van de dienstverlening van haar leden heeft BGNU algemene voorwaarden opgesteld.

GreenLeave: presentatie duurzaamheid in de uitvaartbranche (BGNU NetwerkEvent 18 juni 2019)

Downloaden
 • Datum: 19-06-2019
 • Omschrijving: Tijdens het BGNU NetwerkEvent op 18 juni 2019 gaf Esther Molenwijk namens de Stichting GreenLeave een presentatie over duurzame uitvaarten.
  In haar presentatie benadrukte Esther Molenwijk het belang van communicatie. Wanneer aan nabestaanden concrete duurzame keuzes worden aangeboden, zullen zij daar vaak voor kiezen. Download hier de presentatie van Esther Molenwijk.

BGNU en GreenLeave: position paper duurzame uitvaarten

Downloaden
 • Datum: 19-06-2019
 • Omschrijving: Samen met de Stichting GreenLeave stelde branchevereniging BGNU een position paper over duurzame uitvaarten op.
  Dit overzicht met ideeën voor en over het duurzaam vormgeven van uitvaarten werd op 18 juni 2019 tijdens het BGNU NetwerkEvent uitgereikt aan Anja van Wingerden, directeur van opleidingsinstituut Après la Vie. U kunt de position paper over duurzaamheid hier downloaden.

Tips voor de omgang met mensen met dementie

 • Datum: 30-05-2019
 • Omschrijving: Tijdens de ledenvergadering op 29 mei 2019 gaf cognitie- en gedragswetenschapper Paul Jansen (Dementiewijs / Anneke van der Plaats Foundatio
  n) handvatten voor de omgang met mensen met dementie. Download hier 18 van zijn tips!

Natte handtekening Verlof begraven / cremeren?

Downloaden
 • Datum: 02-05-2019
 • Omschrijving: Een digitaal “Verlof tot begraven / cremeren” is voldoende om tot begraven of cremeren over te gaan; een natte handtekening is niet nodig.
  April 2016 stuurde BGNU een brief naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake digitalisering van het document ‘verlof tot begraven/cremeren’. BGNU verzocht daarin om de wet op de lijkbezorging aan te passen door het woord ‘schriftelijk’ uit artikel 11 te halen en tot die tijd te ‘gedogen’ dat uitvaartverzorgers met een geprint document naar begraafplaats en crematorium komen. In zijn antwoord gaf de Minister aan dat "schriftelijk" in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging ook schrifttekens in elektronische vorm omvat. Een natte handtekening op een verlof tot begraven of cremeren is dus niet nodig. U leest het antwoord van de Minister in deze brief.

Eisen Keurmerk Uitvaartzorg en Register Uitvaartverzorgers

 • Datum: 18-04-2019
 • Omschrijving: Keurmerk Uitvaartzorg, Register Uitvaartverzorgers, Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg: wie kan eraan deelnemen en welke eisen gelden er?

Informatie onderhandelingen cao Uitvaartbranche 2020 e.v.

 • Datum: 21-03-2019
 • Omschrijving: Op deze pagina vindt u informatie over de onderhandelingen voor de cao Uitvaartbranche 2020 en verder: standpunten, achtergronden en meer.

Verslag algemene ledenvergadering, 27 november 2018

 • Datum: 14-03-2019
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de Algemene Ledenvergadering, 27 november 2018.

Opname levenloos geboren kinderen in de BRP

Lees artikel
 • Datum: 19-02-2019
 • Omschrijving: Sinds 4 februari 2019 is het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.

Position paper Wet op de lijkbezorging, update februari 2019

Downloaden
 • Datum: 06-02-2019
 • Omschrijving: Lees hier de stand van zaken ten aanzien van de herziening van de Wet op de lijkbezorging (Uitvaartwet)!
  November 2018 publiceerde BGNU haar position paper over de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging. Op 17 januari 2019 schreef de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren, een brief over de wijziging van de Wet op de lijkbezorging aan de Tweede Kamer. Die brief is op 31 januari besproken.

Pensioenhandreiking SER voor kleine werkgevers

Lees artikel
 • Datum: 30-01-2019
 • Omschrijving: Ook uitvaartondernemers hebben een zorgplicht voor werknemers ten aanzien van pensioenen. De SER heeft daarvoor een handreiking opgesteld.

Zelfscan voor de toegankelijkheid van uw uitvaartwebsite

Lees artikel
 • Datum: 27-01-2019
 • Omschrijving: Met de Zelfscan Toegankelijkheid kunt u beoordelen of de website van uw uitvaartonderneming toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Chronische ziekte en duurzame inzetbaarheid

Lees artikel
 • Datum: 09-01-2019
 • Omschrijving: Een werknemer met een chronische of langdurige ziekte: hoe ga je daar als werkgever mee om?
  Werkgevers zullen steeds vaker te maken krijgen met werknemers met een chronische ziekte: al ruim een vijfde van de beroepsbevolking wordt geplaagd door een chronische ziekte. Denk daarbij aan astma, nieraandoeningen, reuma, diabetes of psoriasis. Ook kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. En ongeveer 10 procent van alle mensen die werken, ontwikkelt ooit een burn-out.

Jaarrekening 2017

 • Datum: 03-01-2019
 • Omschrijving: Hier vindt u het financieel jaarverslag over 2017 alsmede het daarbij horende bestuursverslag.

Begroting 2019

 • Datum: 03-01-2019
 • Omschrijving: Download hier de begroting 2019.

Contributiestaffel 2019

Downloaden
 • Datum: 03-01-2019
 • Omschrijving: Download hier de contributiestaffel en de bijbehorende tarieven voor lidmaatschap BGNU.

Ingebrekestelling debiteuren

 • Datum: 10-12-2018
 • Omschrijving: BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars dat vorderingen in de minnelijke fase tegen opbrengst behandelt.
  BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars; Plaggemars Incasso behandelt vorderingen van BGNU-leden in de minnelijke fase van het incassotraject tegen opbrengst. Het is zaak dat u, alvorens u een vordering ter incasso uit handen geeft, de betreffende debiteur correct in gebreke stelt. U kunt daarvoor gebruik maken van deze standaard ingebrekestelling, die u aan uw debiteur kunt verzenden alvorens de vordering over te dragen aan Plaggemars Incasso.

Incassokostencalculator

 • Datum: 10-12-2018
 • Omschrijving: BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars dat vorderingen in de minnelijke fase tegen opbrengst behandelt.
  BGNU-leden kunnen vorderingen uit handen geven aan incassobureau Plaggemars; Plaggemars Incasso behandelt vorderingen van BGNU-leden in de minnelijke fase van het incassotraject tegen opbrengst. Het is zaak dat u, alvorens u een vordering ter incasso uit handen geeft, de betreffende debiteur correct in gebreke stelt. Dat betekent dat u de debiteur aantoonbaar, dus bij voorkeur aangetekend en per normale postbestelling of per email, aangeeft dat men nog gedurende 16 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling de tijd heeft om zonder bijkomende kosten te betalen. Wanneer men desondanks in gebreke blijft volgt onherroepelijk incasso via derden en zal tevens aanspraak worden gemaakt op de daaraan verbonden kosten. Voor het berekenen van de juiste incassokosten (overeenkomstig het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten) inclusief btw, maakt u gebruik van deze handige incassokostencalculator.

Cao Uitvaartbranche 2018 - 2020

Lees artikel
 • Datum: 03-12-2018
 • Omschrijving: Deze cao, met looptijd 1 januari 2018 - 1 januari 2020, is van toepassing op alle uitvaartondernemingen en crematoria, en hun werknemers.