Workshop Ethiek

Datum

  • di 29 okt. 2019
  • 17:00u tot 19:00u

Details locatie

  • Egginklaan 51
  • Barbara Uitvaartverzorging U.A.
  • 3527 XP
  • Utrecht
  • NL
  • Website locatie

Let op:  Er is heel veel belangstelling voor deze workshop. Momenteel is er een wachtlijst.

In veel van ons handelen vindt het stellen van prioriteiten en bepalen van waarden vaak impliciet plaats. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor voeding en leefstijl, voor duurzaamheid, maar ook voor professioneel en integer gedrag als uitvaartprofessional.

Het expliciteren wat waarden zijn en hoe dat in bepaalde normen in het eigen handelen en de eigen houding tot uitdrukking komt, vormt het startpunt voor deze workshop. Wie zich bewust is van keuzes, kan daarover reflecteren en zijn handelen sturen.

Centraal in de bijeenkomst staat reflectie op ethische onderwerpen die binnen de uitvaartbranche spelen. Er wordt gewerkt aan de hand van casussen die door de deelnemers worden ingebracht; situaties waarvan zij zich afvroegen wat goed was om te doen, of waar zij met een rotgevoel bleef zitten. Van deelnemers wordt verwacht dat zij een casus inbrengen en die met de docent en de andere deelnemers ontrafelen.

Deze workshop wordt geleid door Carla Kessler, Universitair docent van het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Het Ethiek Instituut heeft veel ervaring in het trainen van (aankomende) professionals. 

Deze workshop Ethiek telt mee voor de permanente educatie van het NaVU. Deelname wordt beloond met 4 punten. 

De workshop staat open voor BGNU-leden. Zij kunnen zich aanmelden middels onderstaande formulier (na inloggen) of door een email te sturen aan info@bgnu.nl.

Bij bijeenkomsten die door BGNU worden georganiseerd kunnen foto’s worden gemaakt ten behoeve van de website van BGNU, publicatie in het Brancheblad Uitvaartzorg, e.d. Wanneer u uitdrukkelijk niet gefotografeerd wenst te worden, geeft u dit dan vooraf aan bij de organisatie.