Algemene Voorwaarden

Ter ondersteuning van onze dienstverlening hebben we algemene voorwaarden opgesteld.

Hierbij is rekening gehouden met de Wet bescherming persoonsgegevens en buitengerechtelijke incassorechten.

Lees hier Algemene Voorwaarden.