Natuurbegraafplaatsen

Natuurbegraafplaatsen zijn bijzondere begraafplaatsen. Vaak liggen natuurbegraafplaatsen in een natuurgebied, of zullen ze op termijn in de natuur opgaan.

Natuurbegraven is in Nederland in opmars. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer natuurbegraafplaatsen verschenen. De begraafplaatsen liggen vaak in een natuurgebied of zullen, na sluiting van de begraafplaats, natuur worden. Natuurbegraafplaatsen zijn bijzondere begraafplaatsen met regels die erop gericht zijn de natuur te beschermen.

Regels om de natuur te beschermen

Natuurbegraafplaatsen hebben deels andere regels dan gewone begraafplaatsen. Omdat natuurbegraafplaatsen in natuurgebieden liggen of op de langere termijn natuur worden, gelden er extra regels om de natuur te beschermen. Welke regels gelden, verschilt van begraafplaats tot begraafplaats. Informeer er bij de begraafplaats naar als u overweegt voor natuurbegraven te kiezen

Zaken waar in het algemeen rekening mee gehouden moet worden, zijn:

  • Op natuurbegraafplaatsen zijn geen of alleen natuurlijke grafmonumenten toegestaan.
  • Het betreft doorgaans eenpersoonsgraven, die minder diep zijn dan graven op reguliere begraafplaatsen.
  • De graven zijn voor onbepaalde tijd, en worden dus niet geruimd.
  • Op natuurbegraafplaatsen mag geen bovengrondse asverstrooiing plaats vinden. As verstrooien in een graf of een afbreekbare urn begraven is doorgaans wel mogelijk.
  • De overledene moet gehuld zijn in alleen maar afbreekbare materialen. Dat geldt zowel voor de kleding van de overledene als voor de kist of lijkwade. En natuurlijk moeten ook voor eventuele grafgiften goed afbreekbaar zijn. Verder moet een eventuele pacemaker of ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) van de overledene verwijderd zijn. 
  • Graven op natuurbegraafplaatsen zijn vaak alleen via (deels) onverharde paden bereikbaar en de begraafplaatsen zijn soms minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer.